جشن رها سازی ماهیان نوروزی
جشن رها سازی ماهیان نوروزی
 سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ |    |   بدون نظر |   4474 بازدید

گزارشگر: جواد مرگان
تصویر بردار: مهدی لنگران
صدا بردار: محمد رضا کنویسی
تهیه و تدوین: استودیو روما
به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 5685 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 5738 بازدید
فیلم مذهبی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 4475 بازدید
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 5686 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 5687 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 5739 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 4476 بازدید