جشن رها سازی ماهیان نوروزی
جشن رها سازی ماهیان نوروزی
 سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ |    |   بدون نظر |   3853 بازدید

گزارشگر: جواد مرگان
تصویر بردار: مهدی لنگران
صدا بردار: محمد رضا کنویسی
تهیه و تدوین: استودیو روما
به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 4777 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 4847 بازدید
فیلم مذهبی
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 4848 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3854 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 4778 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 4849 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3855 بازدید