جشن رها سازی ماهیان نوروزی
جشن رها سازی ماهیان نوروزی
 سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ |    |   بدون نظر |   3059 بازدید

گزارشگر: جواد مرگان
تصویر بردار: مهدی لنگران
صدا بردار: محمد رضا کنویسی
تهیه و تدوین: استودیو روما
به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 3592 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 3647 بازدید
فیلم مذهبی
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 3593 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3060 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 3594 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 3648 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3061 بازدید