آماده سازی پارک تشتریان
آماده سازی پارک تشتریان
 پنجشنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ |    |   بدون نظر |   3539 بازدید

مجری: جواد مرگان / گزارشگر: فاطمه زعفرانی و بهزاد وفادوست / تصویر بردار: مهدی لنگران / صدا بردار: محمد رضا کنویسی / تهیه و تدوین: استودیو روما / به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 3540 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 3594 بازدید
فیلم مذهبی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3028 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 3541 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 3595 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3029 بازدید