آماده سازی پارک تشتریان
آماده سازی پارک تشتریان
 پنجشنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ |    |   بدون نظر |   4729 بازدید

مجری: جواد مرگان / گزارشگر: فاطمه زعفرانی و بهزاد وفادوست / تصویر بردار: مهدی لنگران / صدا بردار: محمد رضا کنویسی / تهیه و تدوین: استودیو روما / به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 4730 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 4799 بازدید
فیلم مذهبی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3822 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 4731 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 4800 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 3823 بازدید