آماده سازی پارک تشتریان
آماده سازی پارک تشتریان
 پنجشنبه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ |    |   بدون نظر |   5764 بازدید

مجری: جواد مرگان / گزارشگر: فاطمه زعفرانی و بهزاد وفادوست / تصویر بردار: مهدی لنگران / صدا بردار: محمد رضا کنویسی / تهیه و تدوین: استودیو روما / به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری طرقبه


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
آماده سازی پارک تشتریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 5765 بازدید
جشنواره گل ارغوان طرقبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 5814 بازدید
فیلم مذهبی
آخرین فیلم ها
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 5766 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 5815 بازدید
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 4529 بازدید