آرشیو دسته بندی عکس: اجتماعی
ماسک ندارید وارد نشوید
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 1053 بازدید
عکسهایی از درهای چوبی قدیمی
۰۱ تیر ۱۳۹۹ 1792 بازدید
گشت و گزار در بازار بعثت
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 1188 بازدید
پخت و توزیع غذای نذری در مناطق محروم کرمان
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 1343 بازدید